Consultancy – Consultoría - Rådgivning

Kurt Lange 

Urban Planning and Architecture M.Sc. - Urbanista y Arquitecto M.Sc. - Byplanlægger og Arkitekt M.a.a -

 


 

Email: >kl@kurt-lange.dk<, Tel Denmark +45 60663929  Permanent Address dirección: Havnevej 34, Langoe, DK4900 Nakskov,  Denmark


,

Summary of CV, English

Kurt Lange, M.Sc Architecture and Urban Planning

August 2017 – July 2021, Tanzania, Urban Planning Expert, 4x3 missions of TA to the implementation of the Dar es Salaam Metropolitan Development Project for PO-RALG- Tanzania and SOFRECO, France.  April – June 2017, Laos, City Greening Expert, The Second GMS Corridor Huoayxay and Luang Namtha Development Project for Lao Government Urban Sector and Eptisa Spain. Feb - Sep 2016, Botswana, Spatial Planning Expert, National Spatial Development Plan for Department of Town and Regional Planning, COWI A/S; Feb 2014 - Jan 2105, Ghana, Spatial Planning Expert, National Spatial Development Plan, Town and Country Planning Department, TCPD LAPII Ghana, COWI-ORGUT ,WB; Jan 2011- Jan 14, Sierra Leone, TL, Freetown Structure Plan, National Spatial Development Plan & Land Use Planning Law and Guidelines, GIS data collection, Freetown City Council and Urban Planning Authorities, Sierra Leone, GOPA mbH and EU. 2010 Senior Urban Planner, Municipal Development  Plans, Structure Plans and Local Plans, Land Use Planning Guidelines, ITA, TCPD Ghana, COWI A/S and Nordic Development Fond. 2009 , Advisor, Site Assessments for Hotel Design and Construction, Havana, Cuba, COWI A/S, Qatari Diar.  2008-10 Senior Urban Planner, Preparation of the Lolland Municipal Development and Structure Plan 2009, Municipality of Lolland;  2007 Senior Urban Planner, Participatory Preparation of a Strategy for the Future Development of the Copenhagen Historical Centre, Municipality of Copenhagen; 2007-8, Advisor, Training Needs Assessment and Training, Urban Planning, Ghana, COWI A/S, Nordic Development Fund; 2006 Independent Consultant, Municipal Development and Social Infrastructure; 2001-2005, Head of Infrastructure Section, Rehabilitation and Construction of  70 primary schools, IMEF Project, El Salvador, Agmin Italy, EU; 2000-2001, Advisor, Environmental Planning, Institutional and Municipal Development in Africa and Asia, Kampsax International A/S Denmark (now COWI), IDB; 2000, UNDP Advisor, Resettlement, Venezuela, UNDP and Danish Refugee Council; 1997-1999, Chief Advisor Danish Transitional Assistance to the Peace Process, Guatemala, Danish Foreign Ministry; 1994-1997, Advisor, Environmental Planning, Institutional and Municipal Strengthening and School Infrastructure, LA y Asia, Kampsax International A/S, Denmark, IDB,EU and Danish Ministry of Environment; 1991-1993, Advisor CIVCO/ITCR, Costa Rica, SBI, Danish Housing and Building Institute, Danida. 1985-1989, Consultant, Coordinator and Team leader, Solidarity Projects and Social Infrastructure, Latin America, Danish Trade Union Movement SID (now 3F) and others, Danida, EU . 1983-1985, Architect and Urban Planner in Nicaraguan Ministries, Swedish Technical Cooperation, SIDA; 1976-1982, Junior Physical Planner, Regional, Municipal and Local Planning, Neighbourhood Design Planning, Bredsdorff Planning Office Aps Copenhagen.

Please call for full CV.

Resumen del CV, español

Kurt Lange, M.Sc Arquitectura y Urbanismo.

Agosto 2017 – julio 2021, Tanzania, Experto de Planificación de Desarrollo Urbano, 4 meses de consultaría a la implementación del Proyecto  Metropolitano de Desarrollo de Dar es Salaam para PO-RALG, Tanzania y SOFRECO, Francia.  Abril – Junio 2017, Laos, Experto Planificador Urbano Ambiental y de Áreas Verdes, Proyecto del Segundo Corredor de GMS para Huoayxay and Luang Namtha. Instituciones de Urbanismo del Gobierne de Laos y Eptisa de España. Feb - Sep 2016, Botswana, Experto Planificador Territorial, Planificación Territorial Nacional, Departamento de Urbanismo y Planificación Regional,COWI A/S, 2014 Feb - Jan 2015 Ghana, Experto Planificador Fisico, Planificación Territorial Nacional, TCDP Ghana, COWI-Orgut, LAPII WB; Jan 2011- Jan 2014 Sierra Leone, Coordinador de Proyecto, Plano Fisico de Desarrollo de la Ciudad de Freetown; Planificación Territorial Nacional, Revision de Leyes de Planificación Urbana y Manuales de elaboración, SIG, La Alcaldia de Freetown, Autoridades de Planificacion Física, Sierra leone, GOPA mbH y EU. 2010 Planes de desarrollo física de municipalidades, manuales de elaboración, TCDP Ghana, COWI A/S, El Fondo Nórdico de Desarrollo; 2009 Evaluación del sitio de construcción y criterios de constructivo y del diseño hotelero, Habana, Cuba, COWI A/S y Qatari Diar.  2008 Planificación de Desarrollo Municipal, Planificador de Desarrollo Física, Alcaldía de Lolland, Dinamarca; 2007 Preparación de una Estrategia para el Futuro Desarrollo del Centro Histórico de Copenhague con Participación Comunitaria, Alcaldía de Copenhague, Dinamarca;  2007and 8 Cursos Profesionales para Urbanistas y Técnicos in el Sector Publico, Ghana, COWI A/S, Fondo de Desarrollo Nórdico; 2006  Consultor de Desarrollo Municipal y Infraestructura Social; 2001-2005, Jefe de Infraestructura, Rehabilitación y Construcción, 70 escuelas, Proyecto IMEF, El Salvador, Agmin Italy, Unión Europea; 2000-2001, Consultor, Medio Ambiente y Fortalecimiento Institucional y Municipal, para África y Asia, Empresa Consultora Kampsax A/S (ahora COWI), BID; 2000, Asesor, PNUD-Venezuela, Reasentamiento; 1997-1999, Jefe de la Cooperación Transitoria Danesa, Guatemala, Gobierno Danés, DANIDA; 1994-1997, Consultor, Infraestructura Escolar, Medio Ambiente y Fortalecimiento Institucional y Municipal, LA, Asia y Dinamarca, Empresa Consultora Kampsax A/S, BID, Unión Europea, Ministerio del Medio Ambiente en Dinamarca; 1991-1993, Proyecto CIVCO/ITCR,  Costa Rica, Asesor de SBI, Instituto Danés de Investigación de Vivienda y Construcción, Danida; 1985-1989, Proyecto Hospital Manolo Morales, Rehabilitación, Coordinador, Nicaragua, Movimiento Obrero Danés, Danida, Unión Europea. 1983-1985, Arquitecto y Urbanista en el Ministerio de Vivienda y de Agricultura,  Nicaragua, Cooperación Técnica Sueca, SIDA. 1976-1982, Desarrollo Municipal y Regional, Consultor Urbanista de la Consultora Bredsdorff, Dinamarca.

Por favor solicita CV completo.

Resumé af CV

Kurt Lange, Arkitekt og Byplanlægger M.A.A.

August 2917 –Juli 2021, Tanzania, Byplanlægger, 4x3 måneders bistand til implementering af Dar es Salaam Metropols Udviklingsprojekt, DMDP, for PO-RALG, Tanzania og SOFRECO, Frankrig.  April – juni 2017, Laos. By - og Landskabsrådgiver for byerne Huoayxay and Luang Namtha i Den 2. Project for Udviklingskorridoren langs Mekong. For Byplandepartamentet i Laos Regering og Eptisa i spanien.   Feb - Sep 2016 Botswana, Fysisk Planlægger, Botswanas Fysiske Nationale Udviklingsplan, Departementet for By- og Region Planning, COWI A/S; Feb 2014 - Jan 2015, Fysisk Planlægger, Ghanas Fysiske Nationale Udviklingsplan 2015-30,TCDP - LAPII Ghana, COWI-ORGUT,WB. Jan 2011- Jan 2014, Teamleader, Freetown Hovedstruktur og Sierra Leone Landsplan 2013-28, Revision af planlove og vejledninger, GIS, Freetown City Council og the Ministry of Land, Country Planning and the Environment, GOPA mbH og EU. 2010, Senior Planlægger, Udarbejdelse af guidelines for fysisk planlægning for kommune-, by- og lokalplaner, Ghana, COWI A/S og Den Nordiske Udviklingsfond; 2009,Konsulent, Undersøgelse af byggeplads, byplanbestemmelser og design kriterier for hotelbyggeri i Havana, Cuba, COWI A/S Qatari Diar; 2008-09 Kommuneplanmedarbejder, Lolland Kommuneplan 09, Lollands Kommune; 2007, Planlægningsmedarbejder, Forberedelse af en strategi for udvikling af Middelalderbyen, Centre for Trafik, Københavns Kommune; 2007-8, Konsulent, Efteruddannelse af kommunale byplanlæggere, Ghana, COWI  A/S, Den Nordiske Udviklingsfond; 2006, Freelance Rådgivning vedr. Kommuneplanlægning og skolebygger; 2001-2005, Projektleder ved istandsættelse og nybyggeri af 70 skoler, IMEF Projektet i El Salvador, Agmin Italy, EU; 2000-2001, Planlægnings- og miljørådgiver, teamleader i Bolivia, forberedelse af tilbud til Asien, Latinamerika og Afrika, Kampsax A/S for  IDB;  2000, Genbosættelsen af 35.000 hjemløse, UNDP-rådgiver, Venezuela, Dansk Flygtningehjæl og Danida; 1997-99 Chefrådgiver for Dansk Bistand til Fredsprocessen i Guatemala, Danida. 1994-97. Planlægnings- og miljørådgiver, Kampsax A/S, IDB, EU og Miljøministeriet; 1991-1993, Byggeforskning, CIVCO/ITCR Costa Rica, Rådgiver, SBI, Statens Byggeforskningsinstitut, Danida. 1985-1989, Ulandsbistand, byggeri og bygningsrenovering, konsulent, arkitekt og projektleder, SID og Dansk Fagbevægelse, Danida, EU; 1983-1985 Arkitekt og regionplanlægger i Nicaragua, UBV-Sverige, SIDA. 1976-1982 Region-, kommune-, og lokalplanlægning, arkitekt og byplanlægger, Peter Bredstorffs Tegnestue APS. Studenteransættelser i Ålborg og Københavns kommuner og på private tegnestuer.

Kontakt mig venligst vedr. detaljeret CV.